Modificarea emblemeiOperaţiune prealabila

Modificarea emblemei persoanei juridice presupune verificarea disponibilitatii si rezervarea acesteia (original) !!!

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Anexa prelucrare date cu caracter personal ( atasat formular)
 • Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării emblemei (original)
 • Macheta emblemei, în 2 exemplare (original)
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic (cuprinde descrierea emblemei şi macheta acesteia, original (inclusă în act) ) – 2 exemplare cu contor de caractere
  un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
 • după caz, actul constitutiv actualizat cu macheta emblemei inclusă în act, în original
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!


Prezent in categoriile: Mentiuni, Modificari, Persoane Juridice,